Discover

In alles wat u doet, heeft u te maken met andere mensen. Met de één ervaart u direct een klik, met de ander komt u wellicht nooit verder dan een beleefde groet.
Dat heeft alles te maken met de combinatie van gedrag en drijfveren.
Deze verschilt van persoon tot persoon.

Inzicht hebben in ons eigen gedrag of in die van collega’s is verhelderend en bijzonder nuttig.
De DISCOVER Analyse, een online analyse-instrument om het gedrag, drijfveren en talenten van mensen te analyseren.

De gedragsanalyse geeft een beeld van hoe we:

  • Reageren op onze omgeving.
  • Invloed uitoefenen op anderen.
  • Omgaan met problemen, uitdagingen, veranderingen en regels of procedures

En geeft inzicht in onze drijfveren:

  • Waarvoor komen we in actie.
  • Waar liggen onze interesses.
  • Wat maakt ons gelukkig.

We meten en beoordelen het gedrag aan de hand van vier gedragsstijlen. Hiervoor gebruiken we het DISC persoonlijkheidsmodel.
DISC staat voor: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

Het model meet:
D = Dominantie: Hoe u problemen oplost en resultaten bereikt;
I  = Interactie: Hoe u met andere mensen omgaat en uw emoties toont;
S = Stabiliteit: Hoe u reageert op veranderingen en tempowisselingen;
C = Conformiteit: Hoe u omgaat met regels, procedures en protocollen.

Dit model kent geen goed of fout, maar geeft een diagnose van uw unieke persoonlijkheid. Het verklaart hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt en waarom u bepaald gedrag vertoont. Op basis van de uitkomst kunnen we gericht sturen op de doelen die u wilt bereiken. Door bepaalde eigenschappen te versterken en andere juist ondergeschikt te maken.

Vraag hier nu een gratis voorbeeld aan voor de DISCOVER gedrag en drijfveren Analyse.

Reageren is niet mogelijk