Governance

Visie op toezichthouden dhr. S. Verlaan

Als persoon breng je jezelf mee met alle kennis en ervaring, maar vooral ook je eigen normen en waarden. Deze zijn inzetbaar in de RvC/RvT en zouden dienen bij te dragen aan synergie en samenwerking in de RvC/RvT en met de bestuurder of directeur.

Om van meerwaarde te zijn voor de organisatie en de bestuurder is het mijns inziens van belang dat er een relatie is die gestoeld is op vertrouwen, transparantie en waar men de meerwaarde inziet van open communicatie en het elkaar aanspreken op gedrag. Met kritische vragen zorgen we dat we een goede discussie op inhoud kunnen voeren en scherp zijn op aangeleverde gegevens.

Om voldoende informatie te verkrijgen vanuit de organisatie om toezicht te kunnen houden is het van belang dit niet te beperken door enkel en alleen de informatie en beelden van de bestuurder. Toezichthouders zijn zichtbaar en hebben hun voelsprieten op meerdere plaatsen in de organisatie. Zij blijven echter wel bewust van hun toezichthoudende rol en behouden hierin ook de juiste afstand.

In mijn visie is het uiterst van belang om de zaag scherp te houden om ook het eigen functioneren middels zelfevaluatie te bespreken en kracht bij te zetten met concrete ontwikkel mogelijkheden.

Reageren is niet mogelijk